Kazanç çağrısı: Riley Exploration Permian güçlü 4. çeyrek ve 2023 mali yılı sonuçları bildirdi

0

Riley Exploration Permian (NYSE: REPX) dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladı. Şirketin net petrol üretiminde önemli bir artış görüldü ve kanıtlanmış rezervlerde önemli bir büyüme kaydedildi. Serbest nakit akışını ve hissedar değerini artırmaya odaklanan Riley Permian, gelecekteki yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeler için stratejilerini vurguladı.

Önemli Çıkarımlar

 • Riley Permian’ın net petrol üretimi bir önceki yıla göre %49 artarak günlük 13,2 MBoe’ye yükseldi.
 • Toplam net eşdeğer üretim bir önceki yıla göre %62 artarak günlük 18,6 MBoe’ye yükseldi.
 • Kanıtlanmış rezervler bir önceki yıla göre %39 artarak 108 milyon Boe’ye ulaştı.
 • Şirket 246 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK, 207 milyon dolar işletme nakit akışı ve 70 milyon dolar serbest nakit akışı yarattı.
 • Riley Permian bir baz yük enerji üretim tesisi kurdu ve geliştirilmiş petrol geri kazanım pilotunu ilerletiyor.
 • 2024 planları arasında maddi tasarruf ve verimlilik için altyapıya yatırım yapmak da yer alıyor.
 • Şirket, temettü ve potansiyel geri alımları göz önünde bulundurarak serbest nakit akışı büyümesine ve hissedarlara değer geri dönüşüne odaklanıyor.
 • Fırsatçı satın almalara, özellikle de üretim tarafından tutulan büyük bir envantere sahip varlıklara açıktır.

Şirket Görünümü

 • Riley Permian, serbest nakit akışını yalnızca üretim artışı yoluyla değil, aynı zamanda çeşitli stratejik kaldıraçlar yoluyla da artırmayı planlamaktadır.
 • Şirket, temettülere, fırsatçı yatırımlara ve borç azaltmaya odaklanarak fon tahsisi konusunda yapılandırılmış bir yaklaşıma sahiptir.
 • Düşük petrol fiyatlarında bile temettü kapsamına olan güven güçlü kalmaya devam ediyor.
 • Gelecekte hissedar getirilerinin diğer biçimlerini keşfetme olasılığı ile doğal olarak borç ödeme niyeti vardır.

Ayıda Öne Çıkan Noktalar

 • Şirket, paraya çevrilebilir bir tesis için tescil beyanını kapsamlı bir şekilde kullanmamıştır ve daha fazla ihraç için herhangi bir planı yoktur.
 • Permian Basin’deki konvansiyonel varlıklar için potansiyel konsolidasyon fırsatları ile piyasa koşulları kabul görmektedir.

Yükselişte Öne Çıkanlar

 • Riley Permian, Permian Havzası’ndaki konvansiyonel varlıklara yönelik artan ilgiden faydalanmak için stratejik bir konuma sahiptir.
 • Şirket aktif olarak sondaj için çalışma alanı olan varlıklar arıyor ve konsolidasyon fırsatlarını değerlendirebilir.

Kaçırılanlar

 • Kazanç çağrısında belirli bir finansal veya operasyonel eksiklik bildirilmemiştir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

 • Şirketin Yoakum County’deki CO2 projesi ve Power JV’nin saha operasyonları ve sermaye maliyetleri üzerindeki etkisi tartışıldı.
 • Riley Permian doğal gazını düşük fiyattan satmak yerine sahada değer yaratmayı hedefliyor.
 • Şirketin hedge defterine değinildi ve yeni fırsatları finanse etmek için nakit akışının kullanılmasına vurgu yapıldı.
 • Paraya çevrilebilir bir tesis için bekleyen bir tescil beyanına sahip olmasına rağmen, hisse satışlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik duyurmayı planlamıyor.

Özetle, Riley Exploration Permian dördüncü çeyrekte ve 2023 yılının tamamında güçlü bir performans sergilemiş, üretim ve rezervlerde önemli artışlar kaydetmiştir. Şirket, nakit akışı yaratma ve hissedar getirilerine yönelik net bir strateji ile büyüme için iyi bir konuma sahiptir. Konvansiyonel varlıklar için pazar hem zorluklar hem de fırsatlar sunarken, Riley Permian gelecekteki beklentilerini desteklemek için stratejik satın almalara ve operasyonel verimliliklere odaklanmaya devam ediyor.

InvestingPro İçgörüleri

Riley Exploration Permian (ticker: REPX) son mali dönemde hem operasyonel sonuçlarına hem de finansal ölçütlerine yansıyan dikkate değer bir performans gösterdi. İşte InvestingPro’dan şirketin mevcut finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek bazı bilgiler.

InvestingPro Verileri, REPX’in 4,69 Fiyat/Kazanç (F/K) Oranına sahip olduğunu göstererek, hissenin sektördeki benzerlerine kıyasla değerinin altında olabileceğine işaret ediyor. Bu, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %35,1’lik güçlü bir Gelir Artışı ile tamamlanarak şirketin önemli üst düzey büyümesini göstermektedir. Ayrıca, %78,61’lik Brüt Kâr Marjı ile REPX, büyüme girişimlerini finanse etmek ve hissedarlara değer iade etmek için gerekli olan satılan malların maliyetinden sonra kazançları elde tutma konusunda güçlü bir yetenek göstermektedir.

InvestingPro İpuçları iki önemli hususu vurgulamaktadır: REPX, hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulayarak üç yıl üst üste temettüsünü artırdı ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da yatırımcıların şirketin finansal istikrarına olan güvenini artırabilir.

Daha kapsamlı analizler ve içgörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro REPX hakkında ek ipuçları sunuyor. Kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, REPX için toplam 6 InvestingPro İpucuna erişim içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler. Bu ipuçları şirketin finansal gücü, risk faktörleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sunarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor.

Özetle, InvestingPro ‘nun gerçek zamanlı verilerinin ve ipuçlarının gösterdiği üzere REPX’in güçlü finansalları ve olumlu görünümü, şirketin mevcut piyasa ortamında stratejik bir zeka ile hareket ettiğini, karlılığa ve hissedar getirilerine odaklandığını gösteriyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.