Akdeniz Üniversitesi’ne personel alınacak

0

Akdeniz Üniversitesi

Tam zamanlı
Konyaaltı
Posted 5 ay ago
  1. A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR:

Türk vatandaşı olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://personel.akdeniz.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 – 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Kadro ve pozisyonlardaki talepler (Kumluca Temizlik Görevlisi alımı hariç) Antalya ili Merkez ilçeleri (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Antalya il merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 17.07.2020 tarihinde saat 09.30’da Üniversitemiz İletişim Fakültesinde yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından  (https://www.akdeniz.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 23-24.07.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Atatürk Konferans Salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

Temizlik Hizmetleri                            : 23.07.2020

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri           : 24.07.2020

Bakım ve Onarım Hizmetleri                : 24.07.2020

BELGE TESLİMİ

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 10-11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İşçi Şube Müdürlüğü’ne (zemin kat) teslim etmesi gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

  1. İlan tarihi itibariyle Antalya MURATPAŞ-KEPEZ-KONYAALTI-DÖŞEMEALTI-AKSU İlçesinde ikamet ediyor olmak,
  2. Temizlik hizmetlerini yürütmesine engel olacak sağlık sorunu olmamak (kazanan adaylardan Sağlık Raporu istenecektir).
  3. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında çalışmayı kabul etmek,

4-En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezun olmak

5- 18-40 YAŞ ARALIĞINDA OLMAK

Meslek Bilgileri

Temizlik Görevlisi

Öğrenim ve Kişisel Bilgiler

En Az Öğrenim Seviyesi                :              İlköğretim

En Fazla Öğrenim Seviyesi           :              Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Cinsiyet               Yaş

Erkek    18- -40 (10.07.2002 – 06.07.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kadın    18- -40 (10.07.2002 – 06.07.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri

Kura Yeri             :              AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ (http://personel.akdeniz.edu.tr)

Kura Tarihi          :              17.07.2020

Saat Dilimi           :              Öğleden Önce (09:00 – 12:00)

Çalışma Adresi Bilgisi

Çalışma Adresi  :              AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 07058 KONYAALTI ANTALYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkamet İlçeleri       : AKSU ,  KONYAALTI ,  MURATPAŞA ,  KEPEZ ,  DÖŞEMEALTI ,  ANTALYA MERKEZ

İrtibat Bilgileri  :             

İsim       :              HAKAN KELEŞ

Ünvan  :              PERSONEL SERVİSİ

Telefon                :              02422274400

Diğer Bilgiler

Sosyal Olanaklar (Diğer)               :              YOL+YEMEK

Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2020

Job Features

Job Categoryİşçi Kamu, Temizlik Görevlisi

Apply Online

Bizi Facebook'ta takip edin


This will close in 15 seconds