DOLAR31,2231% 0.05
EURO33,8615% -0.05
STERLIN39,4550% -0.28
FRANG35,3442% -0.5
ALTIN2.054,47% 0,68
BITCOIN1.901.578-0.22

F-1 yoksa sözleşme de yok! İstanbul Park ihaleye çıktı

İstanbul Park ihalesi başlıyor! Yeni kira sözleşmesiyle pistin atıl durumdan çıkartılması bekleniyor. İşte detaylar…

Yayınlanma Tarihi : Google News

Geçtiğimiz haftalarda gündemde “tahliye anlaşmazlığı” ile bulunan İstanbulPark için nihai kararlar alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan pist için yeni bir kira anlaşması hazırlanıyor. 117 milyon doları kapsayan ihale ile pist ve çevresindeki taşınmazların akıbeti belli olacak. İşte detaylar…

İstanbul Park ihalesi açılıyor! Yarış garantisi yoksa ihale de yok!

Intercity tarafından İstanbul Park için yapılan son anlaşma geçtiğimiz yıl bitti. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamına giren pist için yeni ihale çalışmaları başladı. 12 Şubat 2024 tarihli ilana göre yeni ihale şartları belirlendi ve ihale açıldı. 117 milyon 806 bin 367,89 dolar olan ihale bedelinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bazı şartları da var.

Pist ve çevresindeki taşınmazların tadilatı ile birlikte pist çevresini canlandırmak adına yapılması istenen bazı yapılar bulunuyor. Bunların yanında en dikkat çekici karar ise Formula 1 yarışı şartı oldu. Buna göre İstanbul Park’ı kiralayacak olan yeni şirket pistte 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının yapılacağını garanti etmesi gerekiyor.

Aksi takdirde 2026 yılı da dahil olmak üzere yarış yapılmayan her yıl için Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi gerekiyor. Kısacası yarış yoksa anlaşma da yok gibi bir durum ortada.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz yeni taşınmazlar ise şöyle: Yeni bir alışveriş merkezi, Go Kart pisti, macera parkı, otomobil müzesi, eğlence merkezi (akvaryum, yapay ormanlar vb.) ve bunları kapsayan ufak bir mahalle. Pist çevresinde yer alacak bu noktalar ile atıl durumda kalan ölü alanların da canlandırılması hedefleniyor.

Anlaşmanın diğer şartları ise şöyle:

 • Mezkur parselde yapılması planlanan kompleksin plan tadilatının yapılması, inşaat için resmi kurumlardan izin alınarak tüm uygulamaların tamamlanması için Yapım/Onarım(inşaat) süresi 3 (Üç) yıl ve ekspertiz raporu ile hesaplanan 16 yıl amorti süresi toplamı olan 19 (Ondokuz) yıllık süreye (ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla) 11 (Onbir) yıl kar etme süresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 30 (Otuz) yıl olması,
 • Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (Bir) yıl gecikmesi,
 • $272.000,00’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın ilk yılın aylık inşaat süresi kirası olarak alınması, daha sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelin akabindeki yılın inşaat süresi kirası olarak belirlenmesi,
 • $506.000’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın 4. Yılın başlangıç kirası (İşletme Kirası) olarak alınması, 5.yıldan işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelinin akabindeki yılın işletme süresi kirası olarak belirlenmesi,
 • Ancak taşınmazın İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılından işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her ay, taşınmazın tamamından elde edilen cironun %20’sinin hesaplanması ile bulunacak bedelin, kararımızın 4. Maddesi ile belirlenen bedel ile karşılaştırılarak; bu iki bedelden yüksek olanın o aya ait işletme kirası olarak alınması,
 • Yüklenici Formula-1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(Bir) ay içerisinde Formula-1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi,
 • Yüklenici Formula-1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula-1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi,
 • Milli Sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin belirli sayıda ulusal ve uluslararası motor sporları ile ilgili Federasyonların etkinlikleri ile çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılması (Bu iş için öngörülen günlerin takvimine ilişkin yüklenici tarafından idareye her yıl “Teklif Takvim” sunulacak; kullanılacak 30 günlük sürenin takvimi hususunda mutabık kalınacaktır),
 • Yapımı öngörülen tesisten kamunun daha fazla ve etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla; İdarenin talebi doğrultusunda bahse konu tesislerin Vakıflar Genel Müdürlüğü kullanımı için, festival, konser, seminer ve bunun gibi etkinlikler için yılda 30 gün süreyle yüklenici tarafında bedelsiz olarak kullanıma açılması, (bu iş için öngörülen günlerin takvimine ilişkin yüklenici tarafında idareye her yıl “Teklif Takvim” sunulacak; kullanılacak 30 günlük sürenin takvimi hususunda mutabık kalınacaktır),
 • Tesisi dahilindeki işletmelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeline mutabık kalınacak oranda indirim uygulaması,
 • Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmazların değerlemede öngörülen açık veya kapalı alan artışı ile değerlendirmede öngörülen fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik olması (taşınmazın tamamında, eklentilerinde veya bir mahallerinde) durumunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler) doğrultusunda, sözleşmeye esas kira bedellerinin tekrar değerlendirilmesi,
 • Değerlendirmesi projesiz yapılan söz konusu tesisteki yapıların inşası için gerekli olacak plan tadilatının ilgili kurumlar nezdinde alınacak tüm görüş, izin ve onay alma sürecinin yüklenicisi tarafından yapılmasına bu işlemler sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak veya bedel talep edilmemesi,
 • Yapımı öngörülen tesisteki yapıların/mahallerin projeleri netleştikten sonra, yapımı planlanan projenin hali hazırdaki Formula-1 pistinin mevcudiyeti ve işlevine zarar vermediğine ilişkin yarışları düzenleyen/denetleyen uluslararası kurumların görüşü alınarak idaremize sunulması,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar içerisinde kamu lehine terk edilmesi,
 • Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmazda hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin ve bunlar için gerekli iş ve işlemlerin yükleniciye ait olmasına, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,
 • Parsel (taşınmaz) üzerinde yer teslim tarihinden itibaren alınacak güvenlik için gerekli tedbir ve izinlerin yüklenici tarafından alınması, bu konularla ilgili İdaremizin herhangi bir sorumluluğunun olmaması, herhangi bir bedel talebinde de bulunulmaması,
 • Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren; 18 ay içerisinde (ek süre ve süre uzatımları hariç) hazırlatacağı değerlendirmede öngörülen kompleks içerisindeki tüm yapılar/yapılaşmalar için gerekli tüm plan tadilatlarının yapılıp, tatbikat projelerini ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıp, inşaat ruhsatının alarak işe başlamadığı taktirde İdarenin sözleşmeyi fesh etmesi, yatırılan kiralar ve tüm teminatların İdareye İrat kaydedilmesi,
 • Yüklenicin kira sözleşmesi sonunda, sözleşme taraflarının rıza ve muvafakati dahilinde İdarenin yeniden değer tespiti yaparak belirleyeceği kira bedelinin kabul etmesi şartı ile sözleşmenin devam ettirilebileceği,
 • Değerlendirmede öngörülen yapıların tamamının inşası tamamlanmadan (kısmi) kullanıma açılmaması,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ile daha önce kat karşılığı, yapım ve onarım karşılığı, restorasyon ve onarım karşılığı gibi uzun dönem kiralama işlerine ait sözleşme imzalayan ve işini sözleşme ve şartnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, verilen süre içinde herhangi bir cezaya konu olmadan tam ve eksiksiz olarak kabule hazır hale getirip İdareye teslim etmeyenlerin bu ihaleye katılamaması,
 • Mülkiyet, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda idare ile devam eden bir sözleşmeye tabi olmadan işgalci durumunda veya izinsiz kullananların bu ihaleye katılamaması; Ancak ihaleye son müracaat tarihinden önce varsa İdare aleyhine işgal ettiği taşınmazla ilgili açılmış olan davalarından vazgeçmesi ve işgalinde olduğu taşınmazı en geç 1(Bir) ay içerisinde İdareye terk ve teberru edip boşaltacağına ilişkin noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermesi halinde ihaleye katılabilmesi,
 • Yer Tesliminin, tahliye süreci tamamlandıktan sonra yapılması, şartıyla ilgili mevzuat kapsamında, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş park, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonlarında mahaller/yapılar yaptırmak,

Şartlarıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 30 yıl süreyle yapım ve onarım karşılığı kira ihalesidir.

 • Tahmin edilen bedel; yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.

İşin tahmin edilen bedeli; 117.806.367,89 USD

 • İhale (sözleşme) bedeli; yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait (ihale sonucunda oluşan) kira bedeli toplamıdır.

Peki siz İstanbul Park ihalesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Haberin kaynağı

https://shiftdelete.net/istanbul-park-ihalesi-aciliyor