SEC, ABD’de listelenen şirketler için iklim raporlama kurallarını oylayacak

0

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 6 Mart’ta ABD’de işlem gören şirketlerin iklim değişikliğinin finansal performansları üzerindeki etkisini raporlama şeklini değiştirecek potansiyel olarak çığır açıcı bir düzenlemeyi oylamaya hazırlanıyor.

Bu hamle, iklimle ilgili riskler ve bunların şirket operasyonları açısından önemine ilişkin yatırımcılara sunulan bilgilerde önemli bir değişime işaret edebilir.

SEC, şirketlerin Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak kategorize edilen sera gazı emisyonlarını açıklamalarını gerektirecek bir kuralı değerlendiriyor. Kapsam 1, doğrudan bir şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları kapsarken, Kapsam 2, kamu hizmetlerinin kullanımı ve enerji üretiminden kaynaklanan emisyonları içermektedir.

İlk olarak iki yıl önce önerilen taslak kural, bir şirketin tedarik zincirinden, mal taşımacılığından, iş seyahatlerinden ve müşterilerin ürün tüketiminden kaynaklanan emisyonları kapsayan Kapsam 3 emisyonlarını da içeriyordu.

Ancak, Kapsam 3 raporlamasının aşırı külfetli olacağını ve değeri tartışmalı veriler sağlayacağını savunan büyük lobi gruplarının güçlü muhalefeti nedeniyle SEC, Kapsam 3’ü önerilen düzenlemeden çıkarmaya karar verdi.

SEC ayrıca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının açıklanması için başlangıçtaki zorunlu gerekliliği de değiştirdi. Revize edilen taslak kural, konuya aşina taraflardan gelen geri bildirimleri yansıtarak, şirketlerin bu emisyonları yalnızca işleri için önemli olduğunu düşündükleri takdirde bildirmeleri gerektiğini öngörmektedir.

Ayrıca, ilk taslak kural, şirketlerin şiddetli hava olayları veya karbonsuzlaştırma çabalarından kaynaklanan maliyetler gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan ve %1 eşiğini aşan finansal etkileri bildirmeleri için bir zorunluluk içeriyordu.

Bu zorunluluk sektörden güçlü bir dirençle karşılaştı ve şirketler bu tür etkiler için yerleşik muhasebe yöntemlerinin eksikliği ve eyleme geçirilemeyen veriler üretme potansiyeli konusundaki endişelerini dile getirdi. Tartışmanın diğer tarafında, ilerici ve finansal reform grupları bu tür açıklamaların uygulanabilirliğini ve yararlılığını savunmuşlardır.

Önerilen kural, iklim riskinin açıklanmasının diğer alanlarını da kapsamaktadır. Şirketlerin, yönetim kurullarının iklim risklerini nasıl yönettikleri, bu risklerin işleri üzerindeki potansiyel etkileri ve kurumsal stratejileri ve görünümleri üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri gerekebilir.

Şirketlerin düşük karbonlu operasyonlara geçiş stratejileri varsa veya iklimle ilgili riskleri değerlendirmek için senaryo analizi kullanıyorlarsa, bu planları yatırımcılara açıklamaları beklenir.

SEC’in bu kurala ilişkin oylaması, ABD’de kote şirketlerin karşı karşıya olduğu iklimle ilgili risklerin değerlendirilmesinde yatırımcılar için şeffaflığın artırılmasına yönelik kritik bir adımdır.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.