Standard Chartered kömür finansmanı nedeniyle şikayet edildi

0

Çok uluslu bir İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered’ın adı çevre ve insan hakları grupları tarafından yapılan bir şikâyette yer aldı. İngiltere’nin Sorumlu İş Davranışı Ulusal Temas Noktası’na (NCP) yapılan şikâyette, bankanın Filipinler’deki dört kömürlü termik santrali finanse etmesinin yerel toplulukların haklarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Bu gruplar arasında Philippine Movement for Climate Justice, Inclusive Development International (IDI), Recourse ve BankTrack yer alıyor.

Örgütler, bankanın eylemlerinin zorla tahliyelere, geçim kaynaklarının kaybına ve hava ve su kirliliği nedeniyle solunum ve cilt hastalıkları gibi sağlık sorunlarının yanı sıra sindirme ve şiddet vakalarına yol açtığını iddia ediyor. Standard Chartered’ın etkin bir durum tespiti yapmış olması halinde bu sorunların önlenebileceğini savunuyorlar.

Gruplar, etkilenenler için tazminat talep ediyor ve Standard Chartered’ı bu tür finansmanla ilgili politikalarını güçlendirmeye çağırıyor. Şikayeti, sorumlu ticari faaliyetlere ilişkin bir dizi ilkeyi içeren OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nin ihlallerini araştıran NCP ele alıyor.

Standard Chartered, yorum için kendisine başvurulduğunda yanıt vermemeyi tercih etti. Benzer şekilde, NCP de konuyla ilgili hemen bir yorumda bulunmadı.

NCP’nin Standard Chartered’ı harekete geçmeye ya da tazminat ödemeye zorlama yetkisi bulunmamakla birlikte, bulguları İngiltere’nin ihracat kredi ajansı tarafından proje finansmanında şirketleri ve bankaları destekleme kararları alınırken dikkate alınmaktadır.

Bu vaka, Avustralya’da ANZ Bank’ın NCP aracılığıyla yapılan bir şikayet sürecinin ardından Kamboçyalı topluluklara tazminat ödemeyi kabul ettiği benzer bir durumu hatırlatıyor. Topluluklar ANZ’nin finanse ettiği bir şeker şirketi tarafından yerlerinden edilmişti.

IDI İcra Direktörü, “Standard Chartered bu kömür santrallerinin çevreyi tahrip edeceğini ve yerel topluluklara ciddi zararlar vereceğini biliyordu veya bilmesi gerekirdi, ancak yine de bunları finanse etti ve daha sonra iyileştirme çabalarına katkıda bulunmak için tekrarlanan taleplerimizi görmezden geldi” dedi.

NCP sistemi, çok uluslu işletmelerin OECD Kılavuz İlkelerine uygun olarak sorumlu bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla dünya çapında 51 ülkede kurulmuştur.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.